Házirend

HÁZIREND

Keresztesi Fitness és Egészségközpont Kft.
4030, Debrecen, Epreskert Utca 1

A K Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A K Fitness használója nem
sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben
foglalt szabályokat.

A K Fitness egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol fogyasztása, az olyan tevékenység, amely
a K Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, s
minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység,
továbbá a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés,
valamint bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök,
fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele!

Nem megengedett az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda,
(reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése,
tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása!

A K Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe
vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A K Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási
idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen
engedélyezte).

A K Fitness nyitvatartási rendje:
Hétfőtől-péntekig: 06.00-22.00
Szombaton: 08.00-20.00
Vasárnap: 08.00-20.00

A K Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a
komplexumot időben elhagyni.

Amennyiben a K Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen
célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel)
és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével
összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A K Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A
szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel
szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait
kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja
ki.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

A K Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a K Fitness
recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus
elfogadását jelenti!

RECEPCIÓ

A K Fitness sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál
rendszeresített regisztrációs- és adatlapot, mellyel elfogadja a K Fitness Házirendjében foglaltakat, és
tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés
magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok
megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az

üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen
kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg
más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek
együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen
követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető
elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A K Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett
károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából
erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért sem vállal felelőséget az
üzemeltető.

A talált tárgyakat minden vendég a K Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum
területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető
baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A K Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az
üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként
alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltöző szekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az
üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor zálog ellenében átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző,
sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára
belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom illetve a pénzösszeg nem vihető át a
következő bérletre.

ÖLTÖZŐ

Az öltöző és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
A szaunát az általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni!
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha vagy fürdőlepedő) lehet igénybe venni!
A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható! A szauna padokra,
papucsban fellépni tilos!
A K Fitness helyiségeiben illetve az öltözőszekrényekben, hagyott tárgyakért, az üzemeltető
semmilyen mértékben felelősséget nem vállal!

FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben!

A fitness terembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.
Minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet
belépni és edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és
erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az
eszközöket pedig az arra rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

A teremben a törölköző használata kötelező!